Revisor og sparringspartner
PM Revision ApS, registreret revisionsanpartsselskab er et hæderligt, nærværende, fagligt dygtigt og engageret revisionsfirma
Kontakt os

Korrekt og til tiden

Dansk skattelovgivning er kompliceret. Kompliceret, svært gennemskuelig og i konstant forandring. Og er du som mennesker er flest, så er det ikke nødvendigvis dér, du har lyst til at lægge kræfterne. Regnskaberne, afrapporteringerne og diverse deadlines skal bare køre – de er bagtæppet for dine handlinger, de skal være korrekte, i overensstemmelse med lovgivningen – og så hovedpinefri som muligt. Derfor er vi her for at hjælpe dig. Vi følger med, sørger for at du overholder lovgivningen, har styr på dine regnskaber og når dine deadlines.

Overblik og god kommunikation

Der er mange økonomiske transaktioner i løbet af en dag. Mange beslutninger, mange opgaver, mange vigtige valg at tage. Med en dygtig revisor i ryggen sikrer du dig, at du er velinformeret og godt rådgivet. Du drager konklusioner på et velovervejet grundlag og står derfor stærkt til fremtiden. Hos PM revision sætter vi en ære i at følge med, bruge vores mangeårige erfaring til at rådgive dig bedst muligt – og kommunikere så det giver mening. For dig, din forretning og lige præcis den situation, du befinder dig i.

Kvalitet og ’fingeren på pulsen’

For at sikre sig en hverdag, der er så hovedpinefri som mulig, er det vigtigt at følge med. Følge med i lovgivningen, i transaktionerne, i de nye regler, der dukker op, i de nye muligheder, der pludselig viser sig. Det er vigtigt at have ’fingeren på pulsen’, vide, hvad der rører sig, og hvad der er på vej. Derfor ser vi det som vores opgave at opgradere, opdatere og optimere vores viden til din fordel. Vi følger med, vi videreuddanner os og vi underviser kommende generationer af revisorer. Yngre generationer, der udfordrer os med deres nysgerrige spørgsmål og anderledes ståsteder. Hos PM Revision får du en opdateret rådgivning, der sikrer, at du er med, på forkant og i trygge hænder. Vi elsker det, vi laver – og at dele vores viden med dig.

Revisor og regnskab

Derfor skal du vælge din revisor med omhu. Du skal finde en, der ser dig. Din virksomhed, din familie og dine behov. Han eller hun skal kende til dine ønsker, dine drømme og dine behov. Vide, hvad du arbejder med og være villig til at investere tid og oprigtig interesse i dine anliggender. Du må aldrig bare være et nummer i rækken. Og din revisor skal vide, at du selvfølgelig ønsker at gøre det rigtige, forstå sammenhængene og levere det Staten kræver – også selvom du ind imellem ikke har kapacitet, ressourcer eller knowhow til at gennemskue reglerne og de mange justeringer, der konstant bliver tilføjet.

Hos PM Revision går vi op i kommunikationen. Vi går op i dig, din hverdag og de udfordringer og investeringer, du står over for. Vi taler et sprog, du forstår – hvad enten du er regnskabsuddannet eller ej. Vi rådgiver dig løbende, proaktivt og i god tid. Ligesom vi altid har din ryg og sikrer dig en hovedpinefri hverdag, når det kommer til dine regnskaber, din økonomi .. ja selve fundamentet for din forretning. Og vi gør det for, at du kan koncentrere dig om alt det, du er god til.

Erfaring
0 års
Kunder
0

Jeg har haft fornøjelsen at samarbejde med revisor Marianne Mikkelsen siden 2003 for Power-Flex og tilknyttede selskaber. Marianne Mikkelsen er en behagelig samarbejdspartner, der udmærker sig ved sin store faglighed og tilgængelighed, samt en grundighed, der er tilpasset det enkelte selskabs behov.

– Regnskabschefen i Power-Flex ApS

Kompetencer

Et godt fundament er forudsætningen for enhver god virksomhed og en hver god rådgivning. Hos PM Revison er vi veluddannede, vidende og velforberedte. Altid.

Rådgivning indenfor skat, generationsskifte, omstruktureringer, omdannelser, fusioner, spaltninger, aktieombytninger
100%
Personbeskatning, udarbejdelse af indkomst og formueopgørelser samt skatteberegning
96%
Rådgivning inden for dødsbobeskatning
76%
Virksomhedsordningen
88%
Revision og opstilling af årsrapporter for selskaber og personligt drevne virksomheder
100%
Personbeskatning, udarbejdelse af indkomst og formueopgørelser samt skatteberegning
88%
Hjælp og rådgivning til iværksættere
88%
Bogføring af kundemateriale
90%

Kunde hos PM Revision

PM Revisions kunder er ’rygraden i det danske samfund’. Vi har håndværkere, læger, produktionsvirksomheder, it-folk, detailhandel og musikere i vores brød. Virksomheder, som Danmark og danskerne ikke kunne fungere uden. Mennesker, der dagligt får vores liv til at fungere – tager hånd om vores mindste, sørger for vores helbred, bygger vores huse og sætter mad på vores bord. Det er dem, der bidrager til, at hjulene fungerer – og derfor hjælper vi dem med at holde styr på økonomien. Vi sørger for, at alle deres forpligtelser over for det offentlige er i orden, så de kan koncentrere sig om deres kerneforretning, om Danmark og om danskerne.

Ingen kunde er for lille for os. Om du er galloptræner eller smykkedesigner, kontoruddannet eller produktionsmenneske, ny i faget eller gammel i gårde. Om du netop har startet din egen virksomhed, står overfor at håndtere et dødsbo eller overvejer at gå på pension, så er vi der for dig. Vi hjælper bredt, vi holder af at sætte os ind din hverdag, nyder at blive klogere og at dele vores viden.

Derfor: Ønsker du en revisor med hjertet på det rette sted, erfaringen vejende tungt i bagagen og hjernen skruet godt på – så er vi din ambassadør, din sparringspartner og din bogholder. Din garant for korrekt leverede regnskaber, skatteindbetalinger og momsafregninger. Vi leverer for dig – så du kan levere for andre.

Kontakt os

Elektronisk kommunikation mv.

PM Revision ApS og kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation (herunder e-mail, portalløsninger eller andet medium) og de hermed forbundne risici, herunder bl.a. at data kan gå tabt, at meddelelser kan blive forsinket i forhold til afsendelsestidspunktet, eller slet ikke leveres, eller kommer til uvedkommendes kendskab. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Det er PM Revisions ApS´s politik at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring enhver kommunikation, hvad enten den er i brevform eller elektronisk, men PM Revision ApS kan dog ikke gøres ansvarlig for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv., som måtte opstå i forbindelse med eller være forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

GDPR -Persondata

PM Revision ApS behandler, ved udførelse af opgaver, en række personoplysninger. Formålet med behandlingen er at kunne udføre aftalens ydelser. PM Revision ApS benytter ikke personoplysninger til andre formål.

PM Revision ApS videregiver ikke personoplysninger til uvedkommende.